Maandag 26 september starten we weer met onze reguliere bijeenkomsten.
In het voorjaar hebben we al aan gekondigd dat we dit seizoen extra aandacht aan de Raspberry Pi gaan besteden.

Deze eerste avond hebben we een presentatie waarin de basis instellingen en een overzicht van de mogelijkheden aan bod komen.Er zijn al een aantal leden die inmiddels ervaring opgedaa
n hebben met de Raspberry Pi. Van hen willen we ook graag horen waar ze me bezig zijn.
In de loop van dit seizoen willen we naar een aantal kant en klare oplossingen kijken, maar ook naar de problemen die je tegenkomt als je met het I/O interface van de RPI gaat werken.
We hopen een aantal leuke en leerzame avonden met elkaar te hebben.