even met de tab aan de slag

{tab Europese Raad |red}

Vertegenwoordiging van de staatshoofden en regeringsleiders
bepaald doelstellingen en prioriteiten, buigt zich over twistpunten in de Raad van EU.
Komen minstens 1x per 3 maanden bijeen
Voorzitter wordt gekozen voor 2,5 jaar
Voor beslissing is ook het Europees Parlement nodig.

 

{tab Raad van de Europese Unie | green}

* Ook wel Raad van ministers.Zijn de vertegenwoordiging van de EU-landen.
Hierin komen de ministers van alle lidstaten bijeen. Afhankelijk van het onderwerp zijn dat bijv. de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, of Landbouw.
Raad is een beslissingsorgaan, beleid wordt besproken en Europese wetten goedgekeurd. 

foto 600x450px - 72dpi

 

{tab Europees Parlement |orange}

E.P vertegenwoordigt de burgers van de EU-landen en wordt rechtstreeks door de burgers gekozen.
Aantal zetels: 751.
Beslissingen moeten worden goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie.

 

{tab Europese Commissie | blue|active}

Het college bestaat uit 1 lid van elk land. Ze vertegenwoordigen de gemeenschappelijke belangen basn de EU.
ele commissaris is verantwoordelijk voor een bepaald terrein (net zoals bij ministers).
Controleert ook of de lidstaten zich aan de gemeenschappelijke regels houden.
Kunnen voorstellen indienen.

 (foto 500x375px - 72dpi)

 

{tab diversen |grey}

Hof van Justitie van de EU - bestaat uit 1 rechter per lidstaat, oordeelt op grond van Europees Recht
Europese Centrale Bank - bestaat uit vertegenwoordigers van landen die de Euro hebben ingevoerd. Regelt geldomloop en basisrente.
Europese Rekenkamer - controleert hoe Europees geld (2013: 133 miljard euro) wordt uitgegeven

 

{/tabs}